สันติภาพแรงงานอาจ


1 พฤษภาคม 1917 เปโตรกราด


1 พฤษภาคม 1918 กรุงมอสโก


1919 ริกา


จุดเริ่มต้นของปี ค.ศ. 1920 กรุงมอสโก


อาจหยุดในจัตุรัสแดงในกรุงมอสโก 1 พ.ค. 2467


1 พฤษภาคม 1925 กรุงมอสโก


ในช่วงขบวนพาเหรดวันแรงงาน มอสโก 2476


กลางปี ​​1930 Ivanovo


May May ใน Maykop 1936


นักเพาะพันธุ์ทหารจักรยาน 1 พฤษภาคม 1938


ไฟส่องสว่างรื่นเริงสำหรับเดือนพฤษภาคม


1 พฤษภาคม 1941 มอสโก, Chistye Prudy


1 พฤษภาคม 1943 เลนินกราด


1 พฤษภาคม 1950


มอสโก, ถนนเชคอฟ (Malaya Dmitrovka) 1 พฤษภาคม 1956

ดูวิดีโอ: 2 เกาหลสรางสนตภาพ ยตซอมรบตามแนวพรมแดน (มกราคม 2020).

Loading...