ถอดออก Maxim Dmitriev!

Maxim Dmitriev เกิดและใช้เวลาส่วนใหญ่ในชีวิตของเขาใน Nizhny Novgorod สายพันธุ์โวลก้าที่เกี่ยวข้องกับงานฝีมือแม่น้ำเป็นจุดสนใจของเขา ความใหญ่โตมโหฬารของความงามนั้นเป็นแรงบันดาลใจให้ช่างภาพ ในเวลาเดียวกันเขาไม่สามารถเฉยต่อเหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้น: ความอดอยากความล้มเหลวของพืชผลโรคระบาด Dmitriev เดินทางไปทั่วประเทศและบันทึกใบหน้าของเธอไว้บนเทป


ชกต่อยต่อหน้าที่พักอาศัย N. A. Bugrova

Loading...